QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

KNMvD wil pluimvee snel vacciniren tegen vogelgriep

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) pleit voor een snelle start van het vacciniren van pluimvee tegen vogelgriep, mocht er een vaccin voorradig zijn. De dierenartsenorganisatie wil een Europees overleg rond handelsbeperkingen voor gevaccineerde dieren en producten hiervan. Die beperkingen staan ​​​​een snelle introductie van het vaccin in de weg.

Zolang de afzet van gevaccineerde dieren en producten hiervan niet is geregeld, wordt er ook niet gevaccineerd en is er ook geen behoefte aan een vaccin, zo is de redenatie van de KNMvD. Vaccinatie is hard nog, omdat als gevolg van de vogelgriepsituatie in Europa de huidige bestrijdingsmiddelen niet meer afdoende zijn, stelt de dierenartsenorganisatie.

Questo è il motivo per cui sono stati combinati insieme i tempi di attesa per ulteriori dettagli. Overigens blijft het, naast vaccinatie, verstandig om aandacht te blijven houden voor meerdere aanvullende maatregelen ter voorkoming van uitbraken van aviaire influenza. Denk hierbij aan het verhogen van de bioveiligheid en bezoekersverboden in pluimveeverblijven.

I vaccini nog niet gereed

Overigens zijn die vaccins nog niet praktijkrijp. Over het gebruik van de huidige beschikbare vaccins is in veldsituaties nog onvoldoende kennis, met name of het vaccin de virusspreiding en uitbraken kan voorkomen, stelt de KNMvD.

Een vogelgriepvaccin moet werken tegen de huidige circulerende influenzastammen en moet snel worden aangepast als het virus evolueert. Om de effectiviteit van de huidige en toekomstige vogelgriepvaccins te testen in experimentele studies and ond veldsituaties is volgens de organisatie aanvullend onderzoek nodig.

READ  L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: "La prossima pandemia sarà causata dagli insetti. Il pericolo si allarga"