QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Moet CST afgeschaft worden? “Beleid staat opnieuw voor aartsmoeilijke keuze” | Coronavirus

Het Covid Safe Ticket (CST) krijgt enkel nog steun bij gevaccineerde Belgen die de risico’s van het coronavirus hoog inschatten. Alle andere groepen voelen meer bij een afschaffing van de coronapas. Uit de laatste resultaten van de motivatiebarometer blijkt dat de samenleving erg geopolariseerd is rond de kwestie.
Lees alles sopra il coronavirus nel dossier

“Het beleid staat opnieuw voor een aartsmoeilijke keuze”, staat in het rapport van de interuniversitaire psychologengroep te lezen. “Wat er ook wordt beslist, het vertrouwen in de politiek zal er bij sommige groepen bij inschieten.”

Bijna 18.000 Belgen given eind vorige maand hun vaccinatiesstatus door en een inschatting van de risico’s die een coronabesmetting volgens hun persoonlijke mening nog inhoudt. Daarna spraken ze zich uit over een eventuele afschaffing van het CST en een vaccinatieplicht.

Draagvlak daalt

Er bestaat enkel nog steun voor het het CST bij volledig gevaccineerde personen die de risico’s op ernstige ziekte matig tot hoog inschatten. Dat blijft een aanzienlijke groep, al daalt het draagvlak wel omdat de omikronvariant als minder ziekmakend ingeschat wordt.

Alle altre parti del mondo sono disponibili per l’accesso all’area CST. Het gaat dan om wie niet (volledig) gevaccineerd is en de groep gevaccineerde mensen die gelooft dat de risico’s niet zo groot zijn.

Toch betekent dat niet dat de beleidskeuze eenvoudig is. Gevaccineerde personen met een hoge risico-inschatting zouden zich benadeeld voelen indien het CST wordt afgeschaft. De andere groep verwacht dan weer dat een wereld zonder CST het mentale welzijn een boost zal geven. Onverzoenbare tegenstellingen dus… Een strikter beleid zou wel het idee versterken dat het vaccinatiebeleid de farma-industrie dient.

READ  Ad esempio, il governo ridurrà i costi del carburante per le persone che hanno bisogno della propria auto mentre lavorano | Notizie Instagram VTM

Vaccinatieverplichting wekt weerzin op

Uit de bevraging wordt ook duidelijk dat een vaccinatieverplichting of 1G-beleid veel weerzin opwekt, voornamelijk dan bij personen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Die groep voelt zich uitgesloten en bedreigd in hun autonomie. Er is veel kans dat ze hun hakken in het zand zetten, aldus de onderzoekers. Ze stellen voor om te investeren in en-op-éen gesprekken met een gezondheidswerker. Die zou in vertrouwen de voor- en nadelen van een vaccinatie kunnen onderbouwen.

“Referendum Gen”

Tussen 21 en 26 januari werden 17.702 deelnemers bevraagd, hun standpunten werden psychologisch geanalyseerd. 7.465 in poi hen waren driemaal gevaccineerd. 3.586 rispondenti waren twee keer gevaccineerd en 6.056 deelnemers waren niet of slechts éen keer gevaccineerd.

De wetenschappers benadrukken dat de studie een psychologische evolutie in beeld wil brengen en niet zozeer rappresentatief is voor de volledige bevolking. Ze geldt dus niet als referendum su bepaalde beleidsmaatregelen.

Aspetto: Omikrongolf è finito piek heen: wanneer schakelen we van code rood naar oranje en komen er dus versoepelingen? (+)