QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Weer meer inzet op fijnmazig vacciniren: ‘Echt heel belangrijk’

En dus wordt het oude netwerk van sleutelfiguren en vertrouwde gezichten ingezet om een ​​​​booster-kloof te voorkomen. Huisarts Bunyamin Meral è een van die vertrouwde gezichten. Vanaf het begin van de vaccinatieccampgne zet hij zich in zijn wijk a Rotterdam-West in voor het fijnmazig vacciniren. “In kwetsbare wijken wonen veel mensen die ongeschoold zijn, hun hele leven keihard moeten werken en relatief veel gezondheidsproblemen hebben. Ze komen dus vaak naar de huisarts met vragen en metze. .”, zegt Meral.

“We krijgen toch weer veel vragen over de booster, waarom deze prik nu weer nodig is. En wat er dan precies in zit. We merkten ook dat veel mensen het woord booster niet begrepen. Ze dachten dat het iets heel anderste is prikken. Of weer een ander merk ofzo”, aldus Meral.

Smartphone Geen di DigiD

Volgens Meral ligt het niet alleen aan het vertrouwen, maar ook aan de bereikbaarheid. “In deze wijken hebben veel mensen geen smartphone di DigiD. Of ze weten niet hoe ze een afspraak moeten maken en hebben niemand om ze wegwijs te maken. Dat was bij de eerste twee prikken voor veel proble bi jendeen en boost een is een probleem. “

Dat veel mensen wel willen maar het simpelweg lastig vinden om hun weg te vinden, merkte meral ook toen hij en zijn collega’s zelf met de boostercampagne in de wijk begonnen: “Wij zagen al vrij on seneel groen dat men. hebben wij besloten om onafhankelijk van de GGD, in onze wijken een boostercampagne op te zetten.

READ  Pfizer protegge da una grave malattia di tipo delta, affermano esperti israeliani - Belgio

Toen de GGD het fijnmazig vaccinoren noodgedwongen of een laag pitje zette vanwege de boostercampagne, gingen Meral e zijn collega’s door. Ze given voorlichting op markten, buurthuizen en moskeeën. Hij is blij dat de GGD nu weer terug is: “Fijnmazig vacciniren is echt heel erg belangrijk. 99 procent van de mensen gaat na een gesprek een prik halen, maar dat steuntje in de rug hebben ze wel echt nodig.”