QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Bijna een derde van huishoudens zal energiefactuur (licht) zien stijgen door capaciteitstarief: vooral kleine verbruikers de dupe

De VREG kondigde nel 2020 de invoering aan van het capaciteitstarief voor stroom. De distributienettarieven worden dan niet meer volledig bekend op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel op base van het piekverbruik, waardoor het interessanter wordt om stroomverbruik te spreiden.

La nuova tariffa per gennaio 2022 ingaan, maar è al uitgesteld tot 1 juli op vraag van netbeheerder Fluvius en Vlaams Energieminister Zuhal Demir.

Zeker kleine verbruikers zijn dupe

Op vraag van Demir berekende de Gentse Universiteit welke gevolgen het nieuwe capaciteitstarief zou hebben op de huishoudens. Hoewel de resultaten erg afhankelijk zijn van een hele rem factoren, blijkt uit die studie dat een pak huishoudens hun factuur op jaarbasis con un bedrag tussen de 20 en de 100 euro zouden zien stijgen.

Zeker de kleine verbruikers zijn de dupe van het capaciteitstarief. Het gaat in eerste instantie om huishoudens die minder dan 900 kWh aan stroom per jaar verbruiken. Oltre a più tweedeverblijvers vallen meestal nelle categorie, maar ook ongeveer 150.000 huishoudens met zonnepanelen en de gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, Waarvan de rekening bij de individual bewoners terechtkomt. Afhankelijk van het soort meter – klassiek of digital – zien ze hun factuur op jaarbasis met 50 tot 100 euro stijgen.

Daarnaast verliezen ook de iets minder kleine afnemers, met een jaarverbruik tussen de 900 à 2.350 kWh per jaar, aan het capaciteitstarief. Het gaat om 447.000 afnemers van wie 93.000 met zonnepanelen, voor wie de factuur met 20 tot 50 euro toeneemt als ze een klassieke meter hebben. Voor de aansluitingen met een digitale meter, blijft de factuur in het beste geval gelijk.

De zeer kleine en de kleine verbruikers zijn samen goed voor ruim 27 procent van alle huishoudens, voor wie het capaciteitstarief dus in elke situazionie een stijging van de factuur inhoudt.

1,6 milioni di edifici

Het gros van de huishoudens – bijna 60 procent – heeft een iets hoger gemiddeld verbruik, tussen de 2.350 en 5.500 kWh. In die groep van in totaal ruim 1,6 miljoen huishoudens zitten zowel winnaars als verliezers, blijkt uit de studie, al kunnen de grotere verbruikers het capaciteitstarief wel makkelijker compenseren omdat perditempo de ikan tekestek

In het geval van een digital meter hangt veel af van de gemiddelde maandpiek ten opzichte van het jaarverbruik, en loont het dus om het energyverbruik bewust te spreiden. In Vlaanderen zijn op dit moment ruim een ​​​​miljoen digitale meter geplaatst, op een totaal van 2,8 miljoen huishoudens.

Vooral grote afnemers winnen

Volgens de studie zijn het vooral de grote afnemers die winnen aan het capaciteitstarief. Het gaat om 160.000 huishoudens met een verbruik van meer dan 5.500 kWh die gemiddeld ruim 100 euro zullen besparen op de jaarfactuur, zowel bij een klassieke als bij een digital meter. In die zin zou het capaciteitstarief ook grootverbruikers als elektrische paidns, warmtepompen en elektrische verwarming goedkoper kunnen maken, al is ook daar de voorwaarde dat het verbruik gespreid wordt.

Voor afnemers op exclusief nachttarief, goed voor 5,6 procent van de huishoudens, zou de factuur licht dalen, al geldt dat mogelijk niet voor mensen met accumulatieverwarming, die hoge pieken in het verbruikt veroorza

Cassiere di Terugdraaiende

Voor huishoudens met zonnepanelen en een terugdraaiende teller hangt alles af van de grootte van de installe. Per installazioni di piccole dimensioni o di 4 kVA per prodotti di qualità superiore, per installazioni di grandi dimensioni con 6 kVA per una capacità di 6 kVA. Volgens de UGent blijven zonnepanelen hoe dan ook een interessante investinging, ook na de invoering van het capaciteitstarief, omdat zonnepanelen makkelijker toelaten om het verbruik te spreeden en de maandpiek beperkt. te hou

Demir Bezorgd

Demir reageert bezorgd en lijkt aan te sturen op nieuw uitstel. “Tijdens een energiecrisis een tariefsysteem herzien, zoals de VREG wil, non è evidente. (…) Met de huidige energieprijzen en de moeilijke situazionie waarin gezinnen zich bevinden, kunnen we niet omet omziegat omzitj interecht zijn.”

Questo è anche ben accolto dal Parlamento Vlaams dat toezicht houdt op de Vlaamse energyregulator VREG, dat het capaciteitstarief invoert. Demir roept de leden van de commissie Energie in the Vlaams parlement op “om de gevolgen van de beslissingen van de VREG op de gezinnen nauwlettend te bestuderen en in overleg te treden met de VREG over het capaciteitstarief”. “Daarbij zijn wat mij betreft geen taboes”, klinkt het.

READ  Esperti sulle tendenze di phishing più pericolose del momento