QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Onderzoek bewijst nut digitale therapie voor zwangere vrouwen

38 procent van de zwangere vrouwen krijgt last van insomnie. Toch was er tot nu toe weinig onderzoek naar slapeloosheid tijdens de zwangerschap. De Slaapgeneeskunde Vereniging (SVNL) is dan ook verheugd de positieve uitkomsten te kunnen delen van een recente internazionale onderzoek: digitale cognitieve gedragstherapie vermindert de slapeloosheid bij zwangeren partenza natale kanépress (post-natale kanépress) De behandeling helpt tot ongeveer 6 maanden na de bevalling.

Nog niet eerder werd zoveel onderzoek gedaan naar slapeloosheid bij zwangere vrouwen. Ook was niet voldoende bekend of een behandeling van slapeloosheid een postpartum depressie kan voorkomen. Opmerkelijk, omdat maar liefst 38 procent van de vrouwen slaapt tijdens de zwangerschap, wat bovendien wordt geassocieerd met 30 procent meer risico op vroeggeboorte.

Onderzoek bidt positieve uitkomsten
Uit een recente internazionale onderzoek onder 280 vrouwen blijkt dat digitale gedragstherapie positieve effecten heeft. Het draagt ​​​​bij aan het beter slapen en vermindert daardoor de kans op een postpartumdepressie en angst, tot zes maanden na devalling De SVNL brengt deze uitkomsten naar buiten omdat zij net ek zoers de housel de onderzoo van vrouwen voor en na de bevalling.

Terapia digitale
La terapia cognitiva in linea aumenta l’effetto sul lato opposto a quello che viene visualizzato e interpretato in modo diverso da uno slapeloosheid. Volgens de onderzoekers werkt deze therapiewijze goed omdat deelnemers hun eigen doelen kunnen stellen en aanbevelingen krijgen die anansluiten op hun slaappatroon. De therapie bestaat uit de gebruikelijke sessies, maar er is ook aandacht voor het bijhouden van een slaapdagboek, het stabiliseren van waaktijd, minder tijd in bed doorbrengen met woelen en draaien en prior. Omdat de gedragstherapie online è, kunnen veel vrouwen deelnemen zonder afhankelijk te zijn van het antal beschikbare zorgprofessionals. Het is an schaalbare en betaalbare optie die werkt voor zwangere vrouwen en de zorg.

READ  “Passo ore a pulire secondo le regole che ho creato.”

Più informazioni sull’onderzoek sono hier te vinden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de veranwoordelijkheid van de redactie.