QWERTYmag

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su QwertMag

Cremlino: Rusland heeft nog geen antourd gestuurd naar VS | Buytenland

Het Kremlin heeft naar eigen zeggen nog geen reactie gestuurd op de voorstellen van Washington voor de-escalation in het conflitto met Oekraïne, hoewel dat al wel zo bericht werd. Rusland heeft dus geen officiële reactie gegeven op de vraag van de Verenigde Staten aan Moskou su veiligheidsgaranties in Europa.
Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov dinsdag gezegd aan nieuwsagentschap Interfax. “Er è iets door elkaar gehaald”, zei Peskov. Een antwoord aan de VS wordt nog voorbereid, beklemtoonde hij.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aveva eerder gezegd maandagavond (plaatselijke tijd) de Russische brief te hebben ontvangen maar aveva geen dettagli gegeven over de inhoud.

Rusland benadrukte tot dusver destrieri dat het eerst de antwoorden van de VS zou onderzoeken en dan pas zou reageren.

Vrijdag kondigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aan zijn collega’s van de rondetafelconferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) due niet brief met v ag anan.

De ministers van Buitenlandse Zaken, de VS inbegrepen, werd gevraagd uit te leggen hoe het principe van “ondeelbare veiligheid” in Europa moest worden gewaarborgd. Daarmee wordt bedoeld dat de veiligheid van het ene land niet ten koste van de belangen van een ander land mag worden gewaarborgd.

Rusland voelt zich in zijn veiligheid bedreigd door de NAVO en eist daarom dat er een einde komt aan de uitbreiding naar het oosten en dat Oekraïne geen lid mag worden van de lliantie. Daarom heeft de kernmacht een eisenpakket voorgelegd aan de NAVO en de VS. Die verwerpen de belangrijkste punten maar roepen in schriftelijke antwoorden op tot een dialog

READ  Biden vuole continuare a lavorare su un piano di ripresa "come Madden",...

Erkenning veiligheidsbelangen

Het Westen beticht Rusland ervan dat het meer dan 100.000 soldaten heeft verzameld aan de Grens met Oekraïne met het oog op een mogelijke militaire intervento. Het Kremlin verzekert dat het niet de intentie heeft om aan te vallen, maar eist een erkenning van zijn veiligheidsbelangen. De Russen dringen niet enkel aan op garanties dat Oekraïne nooit lid van de Navo zal worden, ze willen ook een terugtrekking van Navo-troepen uit lidstaten in Oost-Europa. Dat is voor de VS en de Navo onbespreekbaar, maar ze laten deur open voor gesprekken over ontwapening of wederzijdse beperking van militaire oefeningen.


Maandag vond in de VN-Veiligheidsraad a New York in een bijzonder gespannen sfeer een eerste publieke zitting over het conflitti plaats. L’ambasciatore contro Linda Thomas-Greenfield si è unito al gruppo di giocatori russi. “Dit is de grootste mobilisering van troepen in decennia, en op dit moment is Rusland nog meer troepen en wapens aan het sturen”, zei ze.

L’ambasciatore russo Vasily Nebenzya laakte dan weer de “megafoondiplomatie” di Washington e zei dat de Amerikanen de “oorlogshysterie” aan het oppoken zijn. “De discussie over een imminente dreiging is op zichzelf provocatief. Ze roepen er bijna om. Ze willen dat het gebeurt”, zei Nebenzya. De diplomaat ontkende opnieuw dat Moskou zint op een invasie.

READ  Una donna rapita da bambina si è riunita alla sua famiglia dopo 51 anni

Il ministro de Amerikaanse van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn russo ambtgenoot Sergej Lavrov. © AP